Duszpasterstwo

Msza święta

Odprawiana jest w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 15.00 od września do czerwca w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Mehoffera 4, na Warszawskim Tarchominie.

Adwentowe: Odbędą się w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Mehoffera 4, na Warszawskim Tarchominie.w sobotę przed II niedzielą grudnia od godz. 10.00 do godz. 14.00.
Wielkopostne: odbywają się w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Mehoffera 4, na Warszawskim Tarchominie w sobotę od godz. 10.00 do godz. 14.00 – przed Niedzielą Palmową.

Sprawowana jest w soboty przed II niedzielą miesiąca od godz. 11.30 w Ośrodku przy ul. Grochowska 194/196 (zielony pawilon).

Odbywa się w II niedzielę maja o godz. 15.00 w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła przy ul. Mehoffera 4, na Warszawskim Tarchominie. Obowiązuje jednak zasada zgłoszenia tego faktu Duszpasterzowi Osób Niepełnosprawnych we wrześniu na mszy św. o godz. 15.00, by ustalić formę przygotowania.

Osób Niepełnosprawnych – stała, domowa  modlitwa  odmawiana codziennie, która poprzez comiesięczne podawane intencje uwrażliwia osoby niepełnosprawne na potrzeby innych ludzi i daje narzędzie niesienia pomocy. Grupa wymienia się tajemnicami różańca po mszy św. w II niedzielę miesiąca. Ma charakter otwarty.
Rodziców za swoje dzieci – inicjatywa rodziców stałej modlitwy za swoje dzieci we wspólnocie różańca. Do tej grupy należą rodzice nie tylko osób niepełnosprawnych. Grupa ma charakter otwarty. Raz w miesiącu na mszy św. w drugie niedziele miesiąca odmawiamy wspólnie jedną dziesiątkę różańca.
Krucjata różańcowa za Ojczyznę – Rodziny osób niepełnosprawnych włączyły się w tę modlitwę. Zapraszamy do zapoznania się z tą formą modlitwy.
Koronka Do Bożego Miłosierdzia – odmawiana w Godzinie Miłosierdzia Bożego na kilkanaście minut przed mszą św. o godz. 15.00 w II niedzielę miesiąca.

Dla Osób z niepełnosprawnością  intelektualną już nieuczęszczających do szkoły – we środy o godz. 14.00 w Ośrodku przy Grochowskiej.
Dla Rodziców Osób z niepełnosprawnością intelektualną – w soboty przed II niedzielą miesiąca o godz. 10.00 w Ośrodku.

Odbywają się raz w miesiącu w środy po II niedzieli miesiąca (od października do czerwca) w siedzibie Ośrodka przy ul. Grochowskiej 194/196 w godzinach 17.30-19.00. Dotyczy to rodziców/opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych. Porady udzielane są bezpłatnie.