ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE

W małym, Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie.
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo

tę Dobrą Nowinę.

Niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi,
niech się umocni wiara, nadzieja i miłość na cały Nowy Rok 2019

 

Z darem modlitwy przy Żłóbku
W Imieniu Uczestników Zajęć,
Pracowników, Wolontariuszy
Katolickiego Ośrodka Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski

Elżbieta Wrzołek-Kamińska
ks. Andrzej Kowalski