1% PODATKU

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wiele lat temu, by swój 1% podatku dochodowego przekazywać na rzecz Osób Niepełnosprawnych skupionych w Duszpasterstwie Osób Specjalnej Troski naszej Diecezji i Ośrodku przy ul. Grochowskiej 194/196, działającego w ramach Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Składamy ogromne Bóg zapłać tym, którzy i w roku 2019 przekazali nam środki z 1%. Pozyskiwane w ten sposób środki w części pokryły koszty rehabilitacyjnego turnusu w Mielnie, a także zakup materiałów do zajęć, prowadzonych w ośrodku przy Grochowskiej nieprzerwanie od maja 1998 roku. Zapraszamy nowe osoby i przyjmujemy każde wsparcie, pochodzące z Państwa serca. Bóg zapłać!

JAK PRZEKAZAĆ 1%?

W rubryce “WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO” wpisujemy nr KRS Caritas DWP – 0000223182 oraz wyliczoną kwotę. W rubryce: “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” podajemy cel szczegółowy 1% i wpisujemy NIEPEŁNOSPRAWNI-GROCHOWSKA

Wyrażamy wdzięczność za wspieranie naszych inicjatyw i życzymy wiele radości z dobra, które staje się udziałem wszystkich ofiarowujących swój dar serca.
Dziękujemy!!!