Rocznica święceń ks. Andrzeja

W najbliższy czwartek 28 maja przypada rocznica święceń kapłańskich ks. Andrzeja Kowalskiego – Duszpasterza Osób Niepełnosprawnych Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Dziękujemy za Księdza posługę w naszej wspólnocie osób z niepełnosprawnościami oraz w miejscach, do których Bóg Księdza posłał i w których jest Ksiądz na co dzień.
Dziękujemy za pracę i poświęcenie, za sprawowane Sakramenty Święte, nabożeństwa i modlitwę.
Za odkrywanie przed nami daru Eucharystii jako źródła siły, mocy i światła w naszym codziennym życiu.
Za wytrwałe kształtowanie naszych postaw i sumień.
Za zbliżanie nas do Boga i pogłębianie naszej wiary poprzez głoszone słowo i radosną obecność.
Za bycie kapłanem, który potrafi zachwycać się Bogiem i który budzi ten sam zachwyt w innych.
Niech dobry Pan Bóg Błogosławił każdy Księdza dzień i obdarz obfitością Łask, zdrowiem
i radością!
Z darem modlitwy
Zachęcamy Państwa do szczególnej pamięci modlitewnej w intencji naszego Księdza
przez cały rozpoczynający się tydzień. Niech to będzie tydzień modlitwy dziękczynnej
za Dar Kapłaństwa ks. Andrzeja oraz tydzień modlitwy o Łaski w dalszej posłudze!