POWRÓT UCZESTNIKÓW NA ZAJĘCIA

I stało się!……po blisko trzymiesięcznej przerwie, spowodowanej czasem pandemii, nasi Podopieczni wrócili na zajęcia. Bardzo dobrze przygotowane przez terapeutów pomieszczenia, czekały od 3 czerwca na Uczestników. Przygotowane przez p. Elżbietę wraz z terapeutami procedury w pełni zadziałały. Młodzież w sposób bardzo zdyscyplinowany, zmotywowana i tęskniąca za zajęciami rozpoczęła nową normalność w naszym ośrodku.