12. PIELGRZYMKA DO LORETTO

W tym jakże trudnym i nowym czasie funkcjonowania w życiu społecznym, w ramach działań Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych naszej Diecezji nie mogło zabraknąć pielgrzymki do naszego diecezjalnego, maryjnego sanktuarium w Loretto. Od dwunastu lat wybieramy się do naszej Matki, by Jej zawierzać nasze życia: nasze działania, naszych najbliższych i nas samych. W tym roku, dnia 19 września  – z powodu sytuacji pandemicznej – wybraliśmy się autokarem, prywatnymi samochodami, a nawet rowerami. We wspólnej modlitwie: różańcu, mszy świętej i koronce do Bożego Miłosierdzia wypowiedzieliśmy to wszystko co radosne,co owiane niepewnością, z zaufaniem powierzając się matczynej opiece.

 

Homilia z mszy w Loretto