OŚRODEK NASZ PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ, KTÓRA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO. PRZEKAZUJĄC WIĘC 1% PODATKU NA RZECZ TEJ ORGANIZACJI WSPIERACIE PAŃSTWO NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ, UKIERUNKOWANĄ NA DOROSŁE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ.

  JAK PRZEKAZAĆ 1%?

W rubryce “WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO” wpisujemy nr KRS Caritas DWP – 0000223182 oraz wyliczoną kwotę. W rubryce: “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” podajemy cel szczegółowy 1% i wpisujemy NIEPEŁNOSPRAWNI-GROCHOWSKA


Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się swój 1% podatku dochodowego za rok 2018 przekazać na rzecz Osób Niepełnosprawnych skupionych w Duszpasterstwie Osób Specjalnej Troski naszej Diecezji i Ośrodku przy ul. Grochowskiej 194/196 działającego w ramach Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. W wyniku tej akcji, pozyskaliśmy 13.847,00 PLN. Pozyskane w ten sposób środki w części pokryły koszt; rehabilitacyjnych wyjazdów zimowych i wakacyjnych, a także zakupu materiałów do zajęć.

Wyrażamy wdzięczność za wspieranie naszych inicjatyw i życzymy wiele radości z dobra, które staje się udziałem wszystkich ofiarowujących swój dar serca.

Dziękujemy!!!