Wolontariat

Działania Ośrodka i Duszpasterstwa niestrudzenie wspiera grupa ponad 20 wolontariuszy. Są to osoby w różnym wieku, z różnym wykształceniem i różnymi zainteresowaniami.

Każdy wolontariusz podejmuje zadania zgodnie wcześniej określonym planem zapisanym w indywidualnym Porozumieniu o współpracy. Staramy się wspólnie określić zakres zadań, które będą dawały satysfakcję oraz w których wolontariusze będą czuli się potrzebni. Wśród proponowanych zadań znajdują się np.:

  • współprowadzenie zajęć umuzykalniających, haftu i teatralnych,
  • współorganizacja wybranych zajęć poznawczych (związanych z aktualnie realizowanym programem Ośrodka)
  • praca indywidualna z niepełnosprawnym uczestnikiem zajęć,
  • organizowanie imprez okolicznościowych,
  • przygotowanie i pomoc w prowadzeniu strony internetowej,
  • oprawa muzyczna Mszy św.

SPOTKANIA W LATACH 2011 – 2013

30 września w siedzibie ośrodka przy ul. Grochowskiej 194/196 odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie Wolontariuszy Duszpasterstwa i Ośrodka. Poruszono bieżące wyzwania w nowym roku pracy i ustalono nowy harmonogram pracy wolontariuszy. Na zakończenie obejrzano I część filmu „Egzorcysta” – wywiad z papieskim egzorcystą Gabriele Amorth.

21 stycznia w siedzibie Ośrodka przy ul. Grochowskiej odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie dla wolontariuszy. Najpierw odbyło się szkolenie, którego tematem były zmysły — działanie i zaburzenia ich funkcjonowania. Szkolenie to poprowadziła p. Kinga Hamada — pedagog naszego Ośrodka. Zamysłem organizatorów tego spotkania było pokazanie ewentualnych zaburzeń działania zmysłów, które w konsekwencji mogą przyczyniać się do dysfunkcji życiowych naszych Podopiecznych. W dalszej części spotkania p. Elżbieta Wrzołek-Kamińska Koordynator Ośrodka — poruszyła bieżące sprawy związane z najbliższymi wydarzeniami naszego Duszpasterstwa m.in. organizację balu karnawałowego, który odbędzie się 10 lutego w sali CPK przy ul. Podskarbińskiej 2.

17 listopada wolontariusze Ośrodka odwiedzili „Niewidzialną wystawę”. Niewidzialna, ponieważ zwiedza się ją w całkowitej ciemności, a przewodnikiem jest osoba niewidoma. Przez godzinę poruszaliśmy się po kolejnych pomieszczeniach, gdzie można było doświadczyć, w jaki sposób doświadcza się świata bez wzroku. Wszelkie odbieranie rzeczywistości trzeba było oprzeć na zmysłach dotyku, węchu, smaku, równowagi, słuchu. Można było sobie uświadomić, jak ważne jest odbieranie świata różnymi zmysłami. Wystawa jest wstępem do zajęć o zmysłach człowieka.

22 października odbyło się w Ośrodku pierwsze powakacyjne spotkanie dla wolontariuszy Ośrodka i Duszpasterstwa. Na początek omówiono sprawy organizacyjne, wspomniano najważniejsze wydarzenia, a po zaplanowaniu terminu kolejnego spotkania, rozpoczęły się mini warsztaty z filcowania na mokro. Wolontariusze przeszli do pracowni, gdzie zostali zapoznani z materiałami stosowanymi w tej technice. Po krótkim wstępie podjęli próbę samodzielnego filcowania kwiatów. Wszyscy ochoczo podjęli wyzwanie, a efekty dość szybko były widoczne. Warsztaty przeprowadził pedagog naszego Ośrodka p. Agnieszka Guzik.

25 czerwca odbyło się kolejne spotkanie wolontariuszy. Zbliżający się czas wakacji jest dobrym czasem na podsumowania m.in. działań Ośrodka i Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski Diecezji Warszawsko-Praskiej w wymiarze pracy Wolontariuszy, którzy mogą oprzeć swą działalność na współpracy z Ośrodkiem. Nie byłoby wielu naszych dzieł podejmowanych z i dla osób niepełnosprawnych, gdyby nie obecność wolontariuszy. Całość organizuje, czuwa i koordynuje od wielu lat p. Elżbieta Wrzołek-Kamińska. Po owocach możemy widzieć ogrom włożonej pracy.

14 maja w siedzibie Ośrodka przy Grochowskiej odbyło się kolejne spotkanie wolontariuszy. Poświęcone było bezpośrednim przygotowaniom do kolejnej Prezentacji naszego Ośrodka na placu przy parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła przy ul. Kobielskiej w niedzielę 17 czerwca.

16 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie wolontariuszy Ośrodka i Duszpasterstwa. Miejscem spotkanie tradycyjnie był Ośrodek przy Grochowskiej. Jedna z wolontariuszek poprowadziła zajęcia warsztatowe z umiejętności radzenia sobie z grą na pianinie, z podstawowymi zasadami obowiązującymi w muzyce.

12 marca obyło się drugie w tym roku spotkanie wolontariuszy. Tematem zebrania miało być m.in. wstępne omówienie tegorocznej Prezentacji Twórczości Osób Niepełnosprawnych skupionych w naszym Duszpasterstwie, które zwyczajowo organizujemy w czerwcu na placu przy kościele na Kobielskiej. I tak też się stało. Zebrani wypowiedzieli swoje spostrzeżenia z zeszłorocznej imprezy i podjęli wstępne działania do ukonkretniania pomysłów na tegoroczne spotkanie.

9 stycznia odbyło się zebranie wolontariuszy. Zgodnie z wcześniejszym harmonogramem tematów spotkań — to miało dotyczyć zaburzeń psychicznych u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pan Marcin — psycholog naszego Ośrodka poruszył m.in. tematy związane z demencją, zaburzeniami afektywnymi i lękowymi, a także ze schizofrenią.

20 czerwca odbyło się w Ośrodku kolejne spotkanie wolontariuszy. W pierwszej części odbył się wykład p. Elżbiety Mikuły naszej wolontariuszki. Dotykał problemów genetyki, a co za tym idzie, również różnych zespołów chorobowych naszych Podopiecznych. Rzeczowy przekaz przeplatany multimedialną prezentacją pozwolił zebranym poznać schemat uwarunkowań genetycznych, co w konsekwencji może płynąć na nasze bardziej świadome przebywanie i pracę z osobami niepełnosprawnymi.