Jezus patrzący na wzgórze z napisem: "Chrystus - życie i zmartwychwstanie nasze"

ŻYCZENIA NA WIELKANOC 2021

W imieniu Uczestników zajęć Pracowników i Wolontariuszy Katolickiego Ośrodka Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski, życzymy wszystkim naszym Przyjaciołom, by radość płynąca ze Świąt Wielkanocnych towarzyszyła Wam w codzienności i pomagała dostrzegać Niewidzialnego, który na zawsze pozostał z nami. Niech sprawi byście odnajdywali i spotykali Go, zwłaszcza w tych chwilach kiedy brakuje światła i nadziei. Niech Jezus […]