EGIPSKIE ZAJĘCIA

Obecny rok pracy w ośrodku – odnoszący się do zajęć poznawczych – skupia się na poznaniu prehistorii Egiptu i wszystkich zagadnień z tym związanych. W jednej z grup Uczestnicy do wiedzy o władcach tego kraju dołączają działania plastyczne o tej tematyce. Nie sposób również przy tej okazji nie wspomnieć o biblijnym odniesieniu do wydarzeń opisujących historię zbawienia.