Różaniec

MAJOWA INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Na najbliższy miesiąc w intencji Żywego Różańca modlić się będziemy za dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej.