JUBILEUSZ

Kolejna 35. rocznica święceń kapłańskich ks. Andrzeja przypomina nam o kolejnych, żyjących w nas rocznicach od powstania Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych naszej diecezji. Przypomnijmy: 13 listopada 1994 roku po raz pierwszy spotkaliśmy się podczas mszy świętej w parafii na Grochowie. W maju 1998 roku została poświęcona pierwsza siedziba naszego ośrodka przy ul. Grochowskiej pod numerem 331 – czyli 25 lat temu! W obecnej siedzibie przy ul. Grochowskiej 194/196 jesteśmy od maja 2005 roku – czyli 18 lat! Bogu niech będą dzięki za każdy jubileusz i dobre w nich działaniach.