KAPLICA SYKSTYŃSKA W WARSZAWIE

W przededniu Triduum Paschalnego udało się nam wybrać na wystawę poświęconą Kaplicy Sykstyńskiej. Bardzo dobrze zorganizowany pokaz multimedialny pozwolił nam z bliska przyjrzeć wszystkim szczegółom wielkiego dzieła z XV i XVI wieku. Dla kilkoro z nas było to przypomnienie naszej wizyty właśnie w Kaplicy Sykstyńskiej na żywo podczas naszego pobytu w Rzymie tuż przed pandemią w styczniu 2020 roku.