PODSUMOWANIE ROKU

Czerwiec obfituje w różnego rodzaju podsumowania w szkołach i rożnych ośrodkach pracy z osobami niepełnosprawnymi, a więc również i w naszym ośrodku. W czasie podsumowania kadra ośrodka odniosła się do zamierzonych planów z początku roku realizowanych przez pedagogów, rehabilitantów, neurologopedę i psychologa.