Pokój przygotowany do wideo rozmowy. Na pierwszym planie siedzący na krzesłach ludzie. W tle ekran rzutnika z rozmówcami.

SPOTKANIE NA SKYPE

Korzystając z możliwości, jakie daje Internet, mała grupka obecna w Ośrodku, miała możliwość “spotkania się” z kolegami, koleżankami i pedagogami przebywającymi w domach. Bezcenny widok tak bardzo wytęsknionych za sobą twarzy…