Spotkanie podopiecznych z kadrą ośrodka

SPOTKANIE Z RODZICAMI I OPIEKUNAMI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

12 października w siedzibie naszego ośrodka odbyło się spotkanie rodziców i opiekunów naszych Podopiecznych z kadrą ośrodka. Od wielu lat właśnie podczas tego spotkania kadra określa całoroczny temat spotkań w grupach zajęciowych naszego ośrodka. Przypomniane zostały zasady wzajemnego funkcjonowania i podejmowania wspólnych wysiłków terapeutycznych w ośrodku i w domach naszych Podopiecznych. Czas pandemii poważnie zdezorganizował społeczne funkcjonowanie społeczeństw – również i wspólnot osób niepełnosprawnością intelektualną. Nieustannie więc podejmowane są wysiłki w celu przywrócenia ładu życia społecznego i nasz ośrodek żywo włącza się w te pracę.